Nagroda Banacha dla naukowca z Finlandii

Joonas Ilmavirta z Finlandii odebrał 8 września Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha za rozprawę doktorską “On the Broken Ray Transform”. Uroczyste wręczenie Nagrody miało miejsce podczas inauguracji 6. Forum Matematyków Polskich na Politechnice Warszawskiej.

Na 7. już edycję konkursu zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i firmę informatyczną Ericpol spłynęło 15 prac z krajów Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej.

Pozostałymi nominowanymi byli:

  • Michał Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski); tytuł rozprawy: Descriptive Set Theoretic Methods in Automata Theory;
  • Martin Strömqvist (KTH Royal Institute of Technology, Szwecja), tytuł rozprawy: Homogenization in Perforated Domains;
  • Błażej Wróbel (Uniwersytet Wrocławski), tytuł rozprawy: Multivariate Spectral Multipliers.

Nagrodzona rozprawa “On the Broken Ray Transform” została napisana pod kierunkiem profesora Mikko Salo na Uniwersytecie w Jyväskylä. W swojej dysertacji laureat opisuje narzędzia matematyczne przydatne do badania załamanych fal rentgenowskich. Uzyskane przez niego wyniki mają ważne zastosowanie w tomografii komputerowej. Z jednej strony pomogą w lepszej interpretacji zdjęć rentgenowskich, a z drugiej – prowadzą do nowych, ciekawych i ważnych problemów matematycznych np. z metod optymalizacji na rozmaitościach riemannowskich.

W najbliższej przyszłości zamierzam kontynuować prace nad problematyką poruszoną w mojej rozprawie oraz nad praktycznym zastosowaniem moich wniosków w medycynie – przyznaje dr Ilmavirta.

Od  7 lat przy okazji wręczania nagrody im. Stefana Banacha pytani jesteśmy o możliwości zastosowania nagrodzonej pracy w praktyce. Tegoroczny laureat poświęcił swoją rozprawę zagadnieniom przydatnym do poprawy jakości obrazów tomografii komputerowej. Być może już w niedalekiej w przyszłości będziemy mogli skorzystać z tych wyników w diagnostyce medycznej – mówi dr inż. Marek Gajowniczek, Dyrektor ds. Programów firmy Ericpol.

Międzynarodowa Nagroda Banacha przyznawana jest corocznie od 2009 roku. Jej fundatorem jest firma Ericpol, która w 2008 roku wraz z Polskim Towarzystwem Matematycznym zainicjowała to prestiżowe wyróżnienie. Stanowi wyraz uznania jednej z czołowych polskich firm teleinformatycznych dla znaczenia matematyki i roli, jaką ogrywa ona we współczesnym świecie. Projekt ma także na celu popularyzację dorobku Stefana Banacha i polskiej nauki i jest zarazem jedną z najwyższych gratyfikacji finansowych przyznawanych w dziedzinie matematyki w Polsce. Wartość finansowa Nagrody wynosi obecnie 25 000 PLN (20 000 PLN do roku 2013). Konkurs na trwałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń matematycznych w Europie.

Share Button

Dodaj komentarz