Nazwy i oznaczenia kolejnych poziomów czystości odczynników

Nazwy i oznaczenia kolejnych poziomów czystości odczynników:

  • produkt techniczny, skrót: techn. – 90-99%.
  • czysty, skrót: cz.: 99-99,9%
  • czysty do analizy, skrót: cz.d.a. – 99,9-99,99% nazwa oznacza, że zanieczyszczeń nie można wykryć typowymi metodami analizy chemicznej
  • chemicznie czysty, skrót: ch.cz. – 99,99-99,999% nazwa oznacza, że zanieczyszczeń nie można wykryć nawet najczulszymi metodami analizy chemicznej i trzeba użyć metod wykorzystujących zjawiska czysto fizyczne.

(źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Czysto%C5%9B%C4%87_substancji)

Share Button

Dodaj komentarz